Kilka słów o nawodnieniu a bardziej odwodnieniu.

3 grosze od 3athlete

Gdy możemy piszemy z własnego doświadczenia, czasem jednak wolimy zasięgnąć informacji w internetach i zebrać dla was w 1 miejscu sedno informacji. Dziś o nawodnieniu a bardziej odwodnieniu.

Odwodnienie najczęściej kojarzy się nam z upałami i towarzyszącym im wysiłkiem fizycznym, jednak do utraty wody przez organizm może dojść także zimą lub w wyniku różnych chorób, dolegliości o charakterze chwiowym ale intensywnym, np. wymioty czy biegunka.

"Odwodnienie to stan chorobowy, który jest wynikiem utraty wody i elektrolitów przez organizm. Te ostatnie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego skutkiem odwodnienia jest zachwianie jego równowagi wodno-elektrolitowej. 
W zależności od rodzaju zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, wyróżnia się 3 rodzaje odwodnienia:
- hipertoniczne (hiperosmolarne) – charakteryzuje się większą utratą wody niż elektrolitów
- hipotoniczne (hipoosmolarne) – cechujące się przewagą utarty elektrolitów
- izotoniczne (izoosmolarne) – spowodowane utratą takiej samej ilości wody i elektrolitów."

"W czasie intensywnego wysiłku fizycznego tempo metabolizmu może zwiększyć się 15-20-krotnie w porównaniu do warunków spoczynkowych. Nasilenie metabolizmu powoduje znaczne, nawet 100-krotne zwiększenie szybkości wytwarzania ciepła w pracujących mięśniach, w wyniku czego następuje wzrost temperatury mięśni z 34-36°C (w spoczynku) do 37-39°C (w pierwszych 3-4 minutach pracy). Mięśnie do pracy mechanicznej wykorzystują tylko około 1/4 ilości energii metabolicznej, zatem zdecydowana jej większość musi ulec zamianie w energię cieplną. Generowane ciepło przenoszone jest do przepływającej krwi, a wraz z nią rozprowadzane po całym organizmie, powodując wzrost temperatury wewnętrznej i uruchomienie mechanizmów rozpraszania ciepła. Energia cieplna może być rozpraszana poprzez przewodzenie, promieniowanie, konwekcję lub parowanie potu z powierzchni skóry.
Podczas wzmożonego wysiłku wytwarzanie potu wynosi około 0,5-1,5 l/h, przy bardziej intensywnych wysiłkach w gorący i parny dzień może dochodzić nawet do 4 l/h. Wraz z potem następuje utrata elektrolitów, w tym: sodu, chloru, potasu, i magnezu, a także, w mniejszych ilościach: wapnia, żelaza, miedzi, dwuwęglanów, fosforanów, siarczanów, kwasu mlekowego, aminokwasów i niektórych witamin.
Odwodnienie niesie za sobą liczne negatywne skutki: podwyższenie temperatury wewnętrznej, wzrost częstości skurczów serca, zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca, ograniczenie przepływu skórnego, zmniejszającego utlenowanie pracujących mięśni, szybsze zużycie glikogenu oraz obniżenie funkcji centralnego układu nerwowego (umysłowych i poznawczych). Niedostateczne nawodnienie komórek, nie tylko pogarsza zdolność do wysiłku, wskutek zmniejszenia objętości osocza i krwi krążącej, ale również zmniejsza sprawność mechanizmów termoregulacyjnych i zaburza przebieg procesów metabolicznych. Prowadzi to do znacznego osłabienia zdolności wysiłkowych organizmu, a nawet zagrożenia zdrowia i życia, w następstwie wyczerpania lub udaru cieplnego. Początkowe objawy (bóle głowy, splątanie mowy, zaburzenia orientacji, osłabienie, uczucie senności) trwają bardzo krótko i mogą być niezauważone. Jeśli wysiłek nie zostanie przerwany lub nie nastąpi uzupełnienie płynów, rozwija się choroba cieplna."

Mówi się, że jeśli pojawia się pragnienie, jest już zbyt późno na uzupełnianie płynów. Ważne jest wiec aby pragnienie w sporcie, należy zaspokajać jeszcze niemal zanim się ono pojawi, dzięki czemu nie ryzykuje się spadku wydolności wysiłku.

Żródło: internet

Wszelkiego rodzaju systemy nawadniające znajdziesz tu -> https://bit.ly/2LocfT0

 

Tekst opracowała: Daria Kuza

2018/06/05 @ 10:46